Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ !!!

Ενα μεγάλο πρόβλημα που δείχνει να έχει η σημερινή δημοτική αρχή είναι ότι συνεχώς αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει ο ν.3852/2010 (Καλλικράτης) κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και τρέχει να προλάβει τις ημερομηνίες με σπασμωδικές κινήσεις και βιαστικά. Και το κάνει με την μέθοδο των απ' ευθείας αναθέσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  στερώντας όμως έτσι τον δήμο από καλύτερες τιμές σε σχέσει με τους πρόχειρους διαγωνισμούς η ακόμα καλύτερα με τακτικούς διαγωνισμούς όπου έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα προσφορών από ενδιαφερόμενους προμηθευτές.
Σας μεταφέρω ένα τελευταίο παράδειγμα για να διαπιστώσετε και εσείς τα γραφόμενα μου.

Ο ν.3852/2010 αρθρο 267 παρ. 6 ορίζει  " Οι δήμοι, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα έως τις 30.9.2011.". Ομως η δημοτική αρχή αντί να έχει προβλέψει από την αρχή του χρόνου να κάνει ένα διαγωνισμό τακτικό έχοντας 6-7 μήνες μπροστά της και όπου θα προσέλκυε πολλές εταιρείες και πιθανά θα πετύχαινε καλύτερη τιμή έφτασε στα μέσα Σεπτέμβρη οπότε "αναγκάστηκε" να δώσει με απευθείας ανάθεση και έναντι του ποσού των 19.500 ευρω το έργο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου (φωτο 2). Εμείς ειλικρινά θεωρούμε ότι αυτό έγινε από αμέλεια ή φόρτο εργασίας και δεν υπονούμε τίποτα. Αλλά το γεγονός ότι οι τακτικοι διαγωνισμοί είναι πιο διαφανείς και κερδοφόροι για τον δήμο δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Το θέμα όμως του επιχειρησιακού σχεδίου δεν τελιώνει εδω. Οπως φαίνεται στη φωτό 1 ο δήμαρχος, πολύ σωστα, δημιούργησε μια διεπιστημονική ομάδα από εννέα άτομα (τα περισσότερα ικανότατα στελέχη) τα οποία όπως λέει η απόφαση δημάρχου  θα δουλέψουν χωρίς αποζημίωση για τη σύνταξη Επιχειρησιακού σχεδίο του δήμου.
Επιπλέον όπως έχουν αποφανθεί νομικοί, σχετικά με την απόφαση 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  , όπου αναπροσάρμοζε το ύψος της απευθείας ανάθεσης σε 20.000 ευρώ,  δεν ισχύει η αναπροσαρμογή για τις περιπτώσεις δημοτικού έργου, ειμή μόνο για την παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα σας μεταφέρω τα λόγια του κ. Θανάση Παζαρλόγλου, Οικονομολόγου και Διευθυντή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, " Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α΄/18-6-2008), η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης ενός δημοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται – μεταξύ των άλλων - όταν «συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.    Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ 84/Α΄/2-6-1987), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 5 του άρθρου 4 και των παρ. 3 και 19 του άρθρου 18 του Ν.1418/1984, μετά από σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής μπορεί να ανατίθεται απευθείας η εκτέλεση έργου, σε εργοληπτική επιχείρηση, εφόσον «η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984…….

            Κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η αριθμ. Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27-8-1992 (ΦΕΚ 547/Β΄) Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία ορίζεται ότι επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης μικρών έργων ή έργων συντήρησης των Ο.Τ.Α., εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 14.673,51 ευρώ για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των 10.271,46 ευρώ για τους λοιπούς δήμους και των 5.869,41 ευρώ για τις κοινότητες. Όλα τα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνουν το αναλογούν Φ.Π.Α. Σχετικές με την απευθείας ανάθεση της κατασκευής ενός δημοτικού έργου είναι οι αριθμ. 249, 392, 393, 394/2009 και 103, 210/2010 πράξεις του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου."  
Δηλαδή με λίγα λόγια λέει οτι για να πάει στα 20.000 ευρώ χρειάζεται απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι του υπουργού Οικονομικών και άρα το ποσόν απευθείας ανάθεσης έργου εξακολουθεί να είναι 10.271,46 ευρώ.
Συνοψίζοντας καταλήγω με τρία ερωτήματα προς την δημοτική αρχή :
1) Γιατί δημιουργήθηκε η διεπιστημονική ομάδα αφου θα δίναμε το έργο σε εταιρεία; Τι νόημα έχει το "χωρίς αποζημίωση" ; Για να εγκρίνουν απλώς το σχέδιο της εταιρείας; Νόημα θα είχε να συντάξει αυτή το σχέδιο και να γλυτώσει ο δημος τα 19.500 ευρώ.
2) Πότε και από ποιά επιτροπή εγκρίθηκε το απευθείας ανάθεση του έργου; Πέρασε από την οικονομική επιτροπή ;
3) Είναι νόμιμο το ύψος χρηματων που δόθηκε ή θα πρέπει να σταματήσει το έργο και να γίνει σύννομα και σωστά ;

( Η Νομική υπηρεσία του δήμου (ικανότατη και αξιολογότατη κατ' εμάς) τι αποφαίνεται;)

Περιμένουμε τις απαντήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου